Zeszyt specjalny pt: “Synthesis and Characterization of Biomedical Materials” pod redakcją Zespołu Asklepiosa i Sobieskiego już się ukazał w Wydawnictwie MDPI

Czasopismo Processes wydawnictwa MDPI, które może pochwalić się wpisem na Listę Filadelfijską wskaźnikami Publons Impact Factor 2,847 i Scopus IF 2,4 opublikowało specjalny zeszyt pt Synthesis and Characterization of Biomedical Materials, które został zredagowany przez Zespół Asklepiosa i Sobieskiego występujący w roli Redaktorów goszczących w składzie: prof. Leszek A. Dobrzański, dr inż. Lech Dobrzański oraz dr n. med. Joanna Dobrzańska.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tworzeniu zeszytu, który pozwala lepiej zrozumieć świat nowoczesnej inżynierii biomedycznej, w szczególności stosowania nowych materiałów, w tym materiałów wytwarzanych metodą druku 3D, który jest nam szczególnie bliski. Wśród 21 artykułów znalazł się także artykuł Application Solid Laser-Sintered or Machined Ti6Al4V Alloy in Manufacturing of Dental Implants and Dental Prosthetic Restorations According to Dentistry 4.0 Concept autorstwa Redaktorów: prof. LA Dobrzański dr inż. LB Dobrzański, dr n. med. J Dobrzańska.