WYNALAZEK ANTYCOVIDOWY GLIWICKIEGO ASKLEPIOSA ORAZ CENTRUM MEDYCYNY I STOMATOLOGII SOBIESKI PODBIŁ ŚWIAT. (Nowiny Gliwickie)

źródło: https://www.nowiny.gliwice.pl/wynalazek-antycovidowy-gliwickiego-asklepiosa-oraz-centrum-medycyny-i-stomatologii-sobieski-podbil-swiat-spec-do-walki-z-wirusem

12 nagród na targach wynalazków i innowacji na całym świecie: 7 złotych medali oraz 5 nagród specjalnych targów w Kanadzie, Malezji, Korei Południowej przyznano systemowi clean-DENT-workspace. Opracował go zespół wynalazców z gliwickiego Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjnego Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios oraz Centrum Medycyny i Stomatologii SOBIESKI.

Areozol z wirusami do likwidacji

Dr Lech Dobrzański, dr Joanna Dobrzańska, prof. Leszek A. Dobrzański, dr Anna Achtelik-Franczak oraz mgr inż. Karolina Rudziarczyk są autorami unikalnego systemu zapewniającego bezpieczeństwo podczas leczenia stomatologicznego w dobie pandemii. Chodzi o niwelację tzw. areozolu klinicznego wytwarzanego podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych z chłodzeniem wodą oraz areozolu biologicznego wydychanego podczas leczenia. clean-DENT-workspace pozwala na jego likwidację z przestrzeni gabinetu, a tym samym na redukcję środków niezbędnych dla zabezpieczenia personelu medycznego.

Nasz wynalazek przeszedł już wstępną fazę badawczą, jest również przedmiotem zgłoszenia patentowego złożonego w czerwcu 2020 roku. Teraz jesteśmy na etapie pozyskiwania wsparcia finansowego na wdrożenie go do masowej produkcji – tłumaczy dr Lech Dobrzański, prezes Centrum Medycyny i Stomatologii Sobieski oraz prezes zarządu Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjnego Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios.

Gabinety pod SPEC nadzorem

Podczas pandemii bardzo istotne jest unikanie długotrwałego kontaktu twarzą w twarz z osobą zakażoną, w szczególności w ciasnych, niewentylowanych pomieszczeniach. W stomatologii z tego powodu konieczne było ograniczenie liczby osób przebywających w jednym momencie w gabinetach, wyłączenie z użytkowania poczekalni oraz wydłużenie czasu pomiędzy wizytami ( wietrzenie).

Dlatego naukowcy i lekarze z zespołu dr Lecha Dobrzańskiego opracowali strategię SPEC do walki z wirusem w warunkach gabinetu stomatologicznego i pełnej ochrony personelu oraz pacjentów w trakcie wykonywania wszystkich zabiegów, niezależnie od infekcji wirusowej pacjenta.

Używanie gogli, przyłbic i jeszcze boksów z pleksi wprowadza zniekształcenie pola widzenia i występowanie zjawiska paralaksy. Używanie dwóch lub nawet trzech par rękawiczek lateksowych powoduje ograniczenie czy wręcz całkowitą utratę zdolności wykonywania precyzyjnych ruchów, będących istotą leczenia stomatologicznego. Dodatkowo użytkowanie kombinezonów ochronnych, tzw. misiów, powoduje, że niemożliwe jest wykonywanie więcej niż kilku zabiegów w ciągu jednego dnia – mówi dr Joanna Dobrzańska, lekarz dentysta, wiceprezes Centrum Medycyny i Stomatologii Sobieski.

Innowacyjna, opracowana przez zespól Sobieskiego i Asklepiosa, strategia SPEC jest jedynym zaproponowanym działaniem typu ex ante (nie dopuścić do generacji problemu). – Ta cecha świadczy o absolutnej wyjątkowości i przełomowości clean-DENT-workspace. Strategia SPEC wzięła nazwę od następujących cech: -Systemowe rozwiązanie, -Przeciwdziałanie, -Efektywność, -Czynnik sprawczy do wyeliminowania – wyjaśnia prof. Leszek Dobrzański.

Bezpieczeństwo w dobie pandemii

Czekając na pełne wdrożenie naszego systemu clean-DENT-workspace do codziennej praktyki stomatologicznej, już teraz realizując założenia opracowanej przez nas koncepcji free-VIRUS-dentistry, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo każdego pacjenta oraz personelu medycznego uczestniczącego w zabiegach stomatologicznych realizowanych w Centrum Medycyny i Stomatologii SOBIESKI. Pacjenci trafiający do nas przechodzą weryfikację aktualnego stanu zdrowia, a zabiegi wykonywane są w zaostrzonym reżimie, umożliwiającym realizację każdego planu leczenia.– mówi dr Joanna Dobrzańska. – Sukcesywnie chcemy także wdrażać kolejne elementy systemu poprawiając komfort wizyt stomatologicznych – dodaje dr Lech Dobrzański

Maska Pacjenta od Asklepiosa najważniejsza

clean-DENT-workspace to system wielu kompleksowych urządzeń. Jego zadaniem jest eliminacja aerozolu klinicznego u źródła, bezpośrednio z przestrzeni gabinetu stomatologicznego, poprzez zebranie go do bezpiecznego epidemiologicznie pojemnika, jego całkowitą dezaktywację i dekontaminację. Co stanowi przeciwwagę dla pośredniego izolowania się personelu medycznego od chorobotwórczego aerozolu i tolerowanie jego obecności w całej przestrzeni gabinetu.

Służy temu system urządzeń, a jego najważniejszym i najbardziej charakterystycznym elementem jest maska pacjenta.

Wprawdzie nakłada się ją na twarz pacjenta, lecz nie służy ochronie, jak maseczki czy maski powszechnie stosowane. Zabezpiecza bowiem całą przestrzeń gabinetu stomatologicznego, pacjenta oraz personel. – To jedyne znane na świecie rozwiązanie, w którym lekarz dentysta i jego asysta mają możliwość skutecznego odizolowania się od szkodliwego i zaraźliwego bioaerozolu wydychanego przez pacjenta i nie są skazani na wdychanie powietrza z aerozolem klinicznym – wyjaśnia dr Lech Dobrzański.

I dodaje, że każdy wychwycony koronawirus i inne drobnoustroje musi zostać zlikwidowany na kolejnych etapach funkcjonowania urządzenia. – System umożliwia radykalne zmniejszenie stężenia niebezpiecznych wirusów i innych patogenów w przestrzeni gabinetu stomatologicznego, a nie okresowe i pozorne odizolowanie lekarza od niebezpiecznych drobnoustrojów, dając mu fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

System clean-DENT-workspace jest wdrażany sukcesywnie przez Centrum Sobieski i Centrum Asklepios. Jego całkowite opracowanie wymaga jeszcze ok. 10-20 miesięcy intensywnych prac i dużych nakładów inwestycyjnych koniecznych na prace badawczo-rozwojowe. Wynalazcy starają się pozyskać dodatkowe finansowanie, by skrócić ten czas.

Chodzi o opracowanie skutecznych modeli wirtualnych rozprzestrzeniania się aerozolu w trakcie zabiegów stomatologicznych, przeprowadzenia testów walidacyjnych elementów systemu oraz testów użyteczności w warunkach gabinetu stomatologicznego – mówi prof. Leszek Dobrzański.

Rodzinny innowacyjny holding

Centrum Medycyny i Stomatologii SOBIESKI to miejsce wyjątkowe na mapie polskich klinik stomatologicznych. W ramach spółki działa jedna z najbardziej innowacyjnych w Polsce firm skupiających zarówno zespół specjalistów lekarzy dentystów kierowany przez dr Joannę Dobrzańską oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe, które prowadzi przede wszystkim badania wdrożeniowe innowacyjnych wyrobów medycznych z dziedziny stomatologii, które są wytwarzane w ramach drugiej spółki rodzinnego holdingu: Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjnego Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios, spółce specjalizującej się w zadaniach badawczych i rozwojowych w zakresie inżynierii stomatologicznej.

Doświadczenie kadry medycznej Centrum Sobieski i ultranowoczesne wyposażenie Asklepiosa pozwala na prowadzenie leczenia implantoprotetycznego i protetycznego całkowicie cyfrowo począwszy od wycisku cyfrowego, modelu drukowanego przez wydruk podbudowy i wykonanie całej pracy w z wykorzystaniem frezarek i drukarek 3d kończąc.

W zespołach Sobieskiego i Asklepiosa pracują profesorowie, doktorzy i inżynierowie oraz technicy dentystyczni posiadający wysokospecjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich działów stomatologii (endodoncja, periodontologia, protetyka czy implantologia) oraz z zakresu inżynierii stomatologicznej, inżynierii materiałowej.

Dr Lech Dobrzański jest między innymi specjalistą z zakresu nawigowania zabiegów implantologicznych, stosowania druku 3D w produkcji uzupełnień protetycznych, frezowania CNC elementów implantologicznych, autorem 5 patentów i 4 zgłoszeń patentowych z zakresu inżynierii stomatologicznej i implantologii.

Dr Joanna Dobrzańska, lekarz stomatolog,, praktyk z doświadczeniem w realizacji kompleksowych odbudów całego uzębienia począwszy od diagnostyki, cyfrowego planowania leczenia, endodoncji, periodontologii, protetyki, implantologii do implantoprotetyki. Twórca systemu współpracy centrum inżynierii stomatologicznej i kliniki stomatologicznej w zakresie bezpiecznego dla pacjenta stosowania nowych zdobyczy technologii.

Prof. Leszek A. Dobrzański, dyrektor Centrum Naukowego CPBPIMIS Asklepios, to od ponad 50. lat aktywny naukowiec i badacz. Jest specjalistą z zakresu inżynierii materiałowej, inżynierii wytwarzania, komputerowej nauki o materiałach oraz inżynierii stomatologicznej. Dr Anna Achtelik-Franczak, główny projektant CAD/CAM- CPBPIMIS Asklepios, specjalizuje się w druku 3D w technologii SLS/SLM, projektowaniu i wytwarzaniu uzupełnień protetycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, a mgr inż. Karolina Rudziarczyk, projektant CAD/CAM CPBPIMIS Asklepios, w zakresie projektowania i wytwarzania uzupełnień protetycznych oraz planowania nawigowanych zabiegów implantologicznych.

Centrum Medycyny i Stomatologii
SOBIESKI

ul. Jana III Sobieskiego 12/1
44-100 Gliwice
www.sobieskiego12.pl

Centrum Projektowo-Badawczo-
Produkcyjne Inżynierii Medycznej
i Stomatologicznej Asklepios sp zo
o

ul. Królowej Bony 13/D, 44-100 Gliwice
www.asklepiosimplants.pl