Pacjenci z minimalną bazą kostną

Pacjenci odznaczający się minimalną bazą kostną

Plan leczenia:  Pacjent zgłosił się do nas w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Użytkował wcześniej kilkanaście lat protezę akrylanową, w wyniku czego baza kostna przez brak stymulacji zanikła. Na zdjęciu nr 1 i  nr 2 widać przekrój przez wyrostki. Widoczny jest zanik kostny zwłaszcza w okolicy dwójek i trójek oraz znaczne obniżenie dna zatoki szczękowej. Pacjent zdecydował od razu, ze względów finansowych o wykonaniu odbudowy ruchomej w postaci protezy akrylanowej na teleskopach w oparciu o implanty. W związku z tym konieczne było wykonanie jedynie autoprzeszczepu w obrębie jamy ustnej bazy kostnej w celu zwiększenia objętości (w szczególności szerokości) wyrostka, tak aby możliwe było wszczepienie 4 implantów.   Na zdjęciu nr 1 i nr 2 widoczna jest baza kostna na tomogramie. Na zdjęciu nr 3 widoczny jest przeszczepiona baz kostna ze śrubami mocującymi. Po ok. 6 miesiącach wykonano zabieg implantacyjny, a po kolejnych 3 miesiącach wykonano odbudowę protetyczną. Na zdjęciu nr 4 widać zdjęcie RTG na którym widoczne są wszczepione implanty oraz korony pierwotne teleskopowe. Na zdjęciu nr 5 widoczny jest efekt końcowy wykonanej pracy.

W tym przypadku zdecydowano o wykonaniu odbudowy protetycznej w postaci protezy na teleskopach na 4 implantach, stanowiącą ruchome uzupełnienie.

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów : 4 implanty w łuku górnym
  • Rodzaj pracy: proteza na teleskopach na podbudowie żywicznej 
  • Szczegóły oferty: chirurgia przedimplantacyjna, implantologia, implantoprotetyka