Pacjenci ze szczątkową bazą kostną

Pacjenci ze szczątkową bazą kostną

Plan leczenia:  Pacjent zgłosił się do nas w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Użytkował wcześniej kilkanaście lat protezę akrylanową, w wyniku czego baza kostna przez brak stymulacji zanikła. Na zdjęciu nr 1 i nr 2 widać przekrój przez wyrostki. Zaznaczona na zdjęciu baza kostna jest znikoma i nie pozwala na wykonanie implantacji. Wykonano autoprzeszczep tkanki kostnej z piszczeli Pacjenta i odbudowano bazę kostną poprzez podniesienie dna zatok szczękowych. Na zdjęciu nr 3 widoczny jest ten sam przekrój co na zdjęciu nr 1 po wykonanym zabiegu. Na zdjęciu nr 4 przedstawiony jest tomogram po wykonany zabiegu. Po ok. 6 miesiącach w odbudowaną bazę kostną, która w tym czasie zintegrowała się z bazą kostną Pacjenta wszczepiono 6 implantów, które stanowią podstawę stałej odbudowy protetycznej.

W tym przypadku zdecydowano o wykonaniu odbudowy protetycznej w postaci frezowanego mostu okrężnego d.16-26 , który stanowić będzie stałe uzupełnienie protetyczne.

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów : 6 implantów w łuku górnym
  • Rodzaj pracy: odbudowa wyrostka na podbudowie z tlenku cyrkonu licowana porcelaną, wklejane pojedyncze korony pełnoceramiczne
  • Szczegóły oferty: chirurgia przedimplantacyjna, implantologia, implantoprotetyka