Pacjenci ze średnią bazą kostną

Pacjenci posiadający średnią bazą kostną

Plan leczenia:  Przedstawiamy 2 realizowane leczenia. Pierwsza Pacjentka zgłosiła się w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Nie użytkowała wcześniej protezy.  Na zdjęciu nr 1 widać przekrój przez wyrostek z grubością wymagającą wykonania podniesienia dna zatoki szczękowej, tak aby wprowadzony implant mógł w całości znajdować się w kości. W naszej praktyce przyjmujemy, że zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej może być wykonany równocześnie z wprowadzeniem implantów w przypadku gdy grubość wyrostka wynosi min. 6 mm. W tym przypadku tak było w związku z czym wykonano zabieg obustronnego podniesienia dna zatok szczękowych z jednoczesnym wprowadzeniem 4 implantów. Na zdjęciu nr 2 widać zdjęcie RTG z widocznym materiałem kościozastępczym i 4 wszczepionymi implantami. Na zdjęciu nr 3 widać zdjęcie RTG z zainstalowanymi uzupełnieniami protetycznymi. Druga Pacjentka zgłosiła się z powodu dolegliwości w okolicy zęba 26. Tomogram wykazał zęby 26 i 24 z obszernymi zmianami okołowierzchołkowymi i zmianą odczynową w zatoce szczękowej. Z racji tego, że zęby te były już leczone kanałowo a zmiany były bardzo obszerne stwierdzono, że niemożliwe jest skuteczne wykonanie resekcji korzeni i zachowanie zębów. Zdecydowano o ekstrakcji zębów, wyłuszczeniu zmian okw., uzupełnieniu braków materiałem kościozastępczym i wykonaniu implantacji po 3 miesiącach od ekstrakcji. Na zdjęciu nr 4 widać stan początkowy. Na zdjęciu nr 5 stan po wykonaniu zabiegu augmentacji kości materiałem kościozastępczym a na zdjeciu nr 6 wszczepione implanty. W obydwu wypadkach wykonano stałą odbudowę protetyczną w postaci mostów metalowo-porcelanowych.

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów : 2 implanty w łuku górnym 
  • Rodzaj pracy: most metalowo-porcelanowy mocowany na implantach
  • Szczegóły oferty:  implantologia, implantoprotetyka