Artykuł autorstwa naszego Zespołu pt “The concept of sustainable development of modern dentistry” opublikowany

Śpieszymy donieść, że nasz artykuł naukowy został właśnie opublikowany w czasopiśmie z listy filadelfijskiej pt Processes Zapraszamy do lektury!