Praca kombinowana

Odbudowa całego łuku górnego – praca kombinowana 

Plan leczenia: wszczepienie implantów odcinku przednim, leczenie kanałowe zębów filarowych, wykonanie mostów z zasuwami frezowanymi z protezą szkieletową frezowaną na zasuwach, mosty protetyczne   

Szczegóły rozwiązania:

  • liczba implantów: 2 implanty w łuku górnym
  • Rodzaj pracy:  mosty metalowo-porcelanowe na implantach w odcinku przednim oraz proteza szkieletowa na zasuwach z mostem metalowo-porcelanowym 
  • Szczegóły oferty: implantologia, protetyka