most 3-punktowy

Odbudowa protetyczna w odcinku przednim   

Plan leczenia: leczenie kanałowe, most pełnoceramiczny 3-punktowy

Szczegóły rozwiązania:

  • Rodzaj pracy:  mosty pełnoceramiczny na podbudowie z tlenku cyrkonu
  • Szczegóły oferty:  protetyka