Poprawa estetyki uśmiechu

Korony pełnoceramiczne łuku górnego  

Plan leczenia: protetyka 

Szczegóły rozwiązania:

  • Rodzaj pracy:   korony pełnocaramiczne na podbudowie z ZrO 
  • Szczegóły oferty: protetyka