ASKLEPIOS titanium bar łuku dolnego

Indywidualna belka tytanowa ASKLEPIOS titanium bar na dwóch implantach z protezą z podbudową drukowaną tytanową licowaną akrylem (w łuku dolnym);
W łuku górnym – proteza na podbudowie drukowanej tytanowej oparta na 2 koronach teleskopowych łuku górnego

Plan leczenia: ekstrakcje zębów,  wykonanie pracy tymczasowej, wszczepienie implantów w oparciu o szablony ASKLEPIOSquide, montaż gotowej pracy 

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów: 2 implanty w łuku dolnym;
  • Rodzaj pracy:  w łuku dolnym – ASKLEPIOS titanium bar oparty na 2. implantach z protezą na podbudowie drukowanej tytanowej licowanej akrylem; w łuku górnym – proteza na podbudowie tytanowej oparta na 2. koronach teleskopowych tytanowych drukowanych 
  • Szczegóły oferty: chirurgia, implantologia, implantoprotetyka, protetyka