Titanium hygienic bridge łuku górnego i dolnego

Most tytanowy z opcją ściągania dla zachowania maksymalnej higieny – Asklepios Titanium Hygenic Bridge.
Praca oparta na 4. implantach w łuku górnym i 4. implantach w łuku dolnym.

Plan leczenia: ekstrakcje zębów paradontalnych, eliminacja stanów zapalnych w bazie kostnej, wykonanie implantacji w oparciu o szablony ASKLEPIOSquide jednoczasowo łuku dolnego i górnego, wykonanie odbudowy protetycznej łuku dolnego i górnego jednoczasowo 

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów: 4 implanty w łuku górnym;  4 implanty w łuku dolnym
  • Rodzaj pracy: most tytanowy ASKLEPIOS titanium hygienic bridge łuku dolnego i górnego
  • Szczegóły oferty: chirurgia, implantologia, implantoprotetyka