Titanium hygienic bridge i monobridge w pięknym uśmiechu :)

Kompleksowa rekonstrukcja uśmiechu w oparciu o implanty łuku dolnego i górnego z titanium hygienic bridge łuku górnego i monobridge z koronami pełnoceramicznymi łuku dolnego

Plan leczenia: zaawansowana choroba przyzębia łuku górnego i dolnego z rozchwianiem 4 stopnia zębów pod uzupełnieniem protetycznym wymagające natychmiastowego usunięcia. Plan leczenia obejmował usunięcie zębów i natychmiastowe zastąpienie ich rozwiązaniem tymczasowym. Po okresie gojenia wykonano wszczepienie implantów łuku górnego (4) i dolnego (6). Następnie wykonano odbudowę protetyczną w oparciu o implanty. Łuk dolny z 6 implantami został wykonany jako monobridge tj. most na podbudowie tytanowej ze zintegrowanymi łącznikami montowanymi z poziomu implantów z koronami wykonanymi na podbudowie z tlenku cyrkonu. łuk górny wykonano na podstawie 4 implantów jako titanium hygienic bridge tj. most z opcją ściągania na podbudowie tytanowej licowany materiałem hybrydowym glazurowanym. Implanty zostały wszczepione z użyciem ASKLEPIOSquide, tak aby wykorzystać dostępną bazę kostną bez konieczności wykonywania dodatkowym zabiegów regeneracji kości, co radykalnie skróciło czas leczenia i uzyskania przez Pacjentkę pięknego, zdrowego i w pełni funkcjonalnego uśmiechu w bardzo ładnym, jasnym kolorze A1.

Szczegóły rozwiązania:

  • Rodzaj pracy:  chirurgia, praca tymczasowa, titanium hygienic bridge łuku górnego i monobridge z koronami pełnoceramicznymi łuku dolnego
  • Szczegóły oferty: chirurgia, implantologia, implantoprotetyka