hygienic titanium bridge 

Most tytanowy z opcją ściągania dla zachowania maksymalnej higieny – Asklepios Titanium Hygenic Bridge.

Plan leczenia: podniesienie dna zatoki szczękowo-twarzowej po stronie prawej i lewej,  wszczepienie 4 implantów, wykonanie tytanowych koron teleskopowych ze zintegrowanymi łącznikami oraz mostu hybrydowego hygienic titanium bridge wykonanego z na podbudowie z tytanu licowanego hybrydowym materiałem ceramiczno-kompozytowym    

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów: 4 implanty w łuku górnym
  • Rodzaj pracy: most tytanowy HYGIENIC TITANIUM BRIDGE łuku górnego
  • Szczegóły oferty: implantologia