jednodniowa rekonstrukcja natychmiastowa łuku dolnego 

Plan leczenia: Pacjentka zgłosiła się celem odbudowy łuku dolnego. Kły i siekacze zakwalifikowano do ekstrakcji ze względu na patologiczne wychylenie do przodu przy jednoczesnym braku podparcia kostnego. Ze względu na bardzo trudne kształt przekroju wyrostka zdecydowano o wykonaniu następującego planu leczenia:

 1. Zaplanowanie rozmieszczenia implantów wraz z zaplanowaniem ekstrakcji zębów, korektą przebiegu wyrostka zębodołowego
 2. Zaplanowanie i wykonanie długoczasowej pracy tymczasowej w oparciu o dane z bliźniaka cyfrowego na implantach, które zostaną wszczepione w trakcie zabiegu
 3. Wykonanie zabiegu polegającego na:
  1. usunięciu zębów,
  2. korekcie przebiegu wyrostka zębodołowego,
  3. korekcie przebiegu tkanek miękkich,
  4. wszczepieniu implantów
  5. montażu elementów utrzymujących na implantach
  6. montaż przygotowanej wcześniej pracy protetycznej
  7. Po okresie gojenia wymiana pracy tymczasowej na ostateczną

4. wykonanie ostatecznego HYGIENIC TITANIUM BRIDGE Koordynacja prac całego zespołu pozwoliła na wykonanie prawdziwego planu odbudowy w 1 dzień w bardzo trudnych warunkach początkowych. Efekt estetyczny to przede wszystkich eliminacja wychylenia zębów łuku dolnego, powrót do prawidłowego ustawienia zębów zarówno dolnego jak i górnego łuku. W wyniku przeprowadzonej procedury implanty prawidłowo się zintegrowały a Pacjentka od 1. dnia mogła użytkować pracę protetyczną wykonaną jak praca ostateczna. /vc_column_text]

Szczegóły rozwiązania:

 • Rodzaj pracy:  ASKLEPIOSguide nakostny, HYGIENIC TITANIUM BRIDGE łuku dolnego 
 • Szczegóły oferty:  chirurgia nawigowana, implantologia nawigowana, implantoprotetyka