Kompleksowa rekonstrukcja uśmiechu w oparciu o MONOBRIDGE z koronami pełnoceramicznymi opartym na 6 implantach i most drukowany z zasuwami i protezą tytanową łuku dolnego

[

Plan leczenia:Plan leczenia objemował kompleksowe podejście do wyglądu całej twarzy. W celu dokonania odbudowy łuku górnego w oparciu o implanty dokonano podniesienia dna zatoki szczękowej po obu stronach. Następnie wszczepiono implanty na których po odroczeniu wykonano pracę protetyczną w postaci MONOBRIDGE na podbudowie tytanowej z koronami pełnoceramicznymi. W łuku dolnym zastosowano rozwiązanie oparte o zęby własne Pacjentki. Wykonano most w odcinku przednim z zasuwami na których została osadzona proteza szkieletowa drukowana tytanowa odbudowująca braki skrzydłowe. Rozwiązanie łuku górnego to najdroższa propozycja w naszym cenniku

Szczegóły rozwiązania:

  • Rodzaj pracy:  MONOBRIDGE na podbudowie tytanowej z koronami pełnoceramicznymi, most drukowany z zasuwami z protezą szkieletową drukowaną tytanową.  
  • Szczegóły oferty: chirurgia, implantologia, implantoprotetyka, endodoncja, stomatologia zachowawcza, protetyka