Trudny przypadek implantologiczny?

Zespół naszego Centrum realizuje także zaawansowane plany leczenia oparte na konieczności zastosowania technik odbudowy bazy kostnej zarówno w dolnym jak i górnym łuku zębowym.

Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i szczegółowego planowania. Przede wszystkim rozpocząć należy od kompleksowej diagnostyki w oparciu o tomograf CBCT. Następnie inżynier stomatologiczny wspólnie z Lekarzem Dentystą przygotowuje szablon implantologiczny, który pozwoli na wprowadzenie implantów dokładnie tam gdzie baza kostna na to pozwala. Jeśli jest to konieczne wykonywane są także zabiegi odbudowy wyrostka zębodołowego i podnoszenia dna zatoki szczękowej.

Postępowanie oparte na najnowocześniejszej technologii pozwala na realizację planów leczenia u Pacjentów, którzy wcześniej zostali zdyskwalifikowani do dokonania odbudowy implantoprotetycznej w innych gabinetach.

Poniżej przedstawiamy przypadki najtrudniejsze związane z odbudową szczątkowej bazy kostnej.

Pacjentka zgłosiła się do nas w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Użytkował wcześniej kilkanaście lat protezę akrylanową, w wyniku czego baza kostna przez brak stymulacji zanikła. Na zdjęciu nr 1 i  nr 2 widać przekrój przez wyrostki. Zaznaczona na zdjęciu baza kostna jest znikoma i nie pozwala na wykonanie implantacji.  Wykonano autoprzeszczep tkanki kostnej z piszczeli Pacjenta i odbudowano bazę kostną poprzez podniesienie dna zatok szczękowych. Na zdjęciu nr 3 widoczny jest ten sam przekrój co na zdjęciu nr 1 po wykonanym zabiegu. Na zdjęciu nr 4 przedstawiony jest tomogram po wykonany zabiegu. Po ok. 6 miesiącach w odbudowaną bazę kostną, która w tym czasie zintegrowała się z bazą kostną Pacjenta wszczepiono 6 implantów, które stanowią podstawę stałęj odbudowy protetycznej.

W tym przypadku zdecydowano o wykonaniu odbudowy protetycznej w postaci frezowanego mostu okrężnego 16-26 , który stanowić będzie stałe uzupełnienie protetyczne.