Rekonstrukcja zgryzu i uśmiechu w zaawansowanym bruksizmie

Korony pełnoceramiczne w odcinku przednim, odbudowa skrzydłowa w oparciu o implanty

Plan leczenia: ekstrakcje zębów wymagających usunięcia, demontaż dotychczasowych prac protetycznych i wykonanie prac tymczasowych, w tym tytanowych, wszczepienie implantów  w oparciu o szablon implantologiczny ASKLEPIOSquide, implantoprotetyka, protetyka, korekta płaszczyzny zgryzowej  

Szczegóły rozwiązania:

  • Rodzaj pracy: korony pełnoceramiczne, mosty metalowo-porcelanowe przykręcane na implantach
  • Szczegóły oferty: chirurgia, protetyka, implantologia, implantoprotetyka