Proteza na belce indywidualnej na 2 implantach

Podstawowa odbudowa bezzębia. Proteza wzmacniana materiałem żywicznym mocowana na indywidualnej belce tytanowej osadzonej na 2 implantach

Plan leczenia: ekstrakcje zębów paradontalnych, wykonanie implantacji w oparciu o szablony ASKLEPIOSquide, wykonanie odbudowy protetycznej ruchomej na indywidualnej belce ASKLEPIOS titanium bar, montaż gotowej pracy 

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów: 2 implanty w łuku dolnym
  • Rodzaj pracy:  belka indywidualna tytanowa, proteza wzcmacniana materiałem żywicznym
  • Szczegóły oferty: chirurgia, implantologia, implantoprotetyka