Proteza na belce indywidualnej na 2 implantach – podstawowa odbudowa bezzębia

Proteza wzmacniana materiałem żywicznym mocowana na indywidualnej belce tytanowej osadzonej na 2 implantach

plan leczenia: ekstrakcje zębów paradontalnych, wykonanie implantacji w oparciu o szablony ASKLEPIOSquide, wykonanie odbudowy protetycznej ruchomej na indywidualnej belce, montaż gotowej pracy 

Szczegóły rozwiązania:

  • Rodzaj pracy:  belka indywidualna tytanowa, proteza wzcmacniana materiałem żywicznym, 2 implanty
  • Szczegóły oferty: chirurgia, implantologia, implantoprotetyka