proteza na belce indywidualnej mocowana na 4 implantach

Proteza wzmacniana materiałem żywicznym mocowana na indywidualnej belce ze zintegrowanymi łącznikiami tytanowymi, na 4 implantach

plan leczenia: ekstrakcje zębów, wykonanie implantacji w oparciu o szablony ASKLEPIOSquide, wykonanie odbudowy protetycznej   

Szczegóły rozwiązania:

  • Rodzaj pracy:  proteza na indywidualnej belce , 4 implanty
  • Szczegóły oferty: chirurgia, implantologia, implantoprotetyka