proteza na belce indywidualnej mocowana na 4. implantach

Proteza wzmacniana materiałem żywicznym mocowana na indywidualnej belce ze zintegrowanymi łącznikiami tytanowymi oparta na 4. implantach

Plan leczenia: ekstrakcje zębów, wykonanie implantacji w oparciu o szablony ASKLEPIOSquide, wykonanie odbudowy protetycznej   

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów: 4 implanty w łuku górnym
  • Rodzaj pracy:  proteza na indywidualnej belce
  • Szczegóły oferty: chirurgia, implantologia, implantoprotetyka