Implantologiczny most jednoczęściowy

Odbudowa implantoprotetyczna łuku górnego w oparciu o 6 implantów z mostem ze integrowanymi łącznikami

plan leczenia: podniesienie dna zatoki szczękowo-twarzowej po stronie prawej i lewej, wykonanie szablonu implantologicznego, wszczepienie 6 implantów, wykonanie zintegrowanego z łącznikami mostu protetycznego na podbudowie drukowanej 3D 

Dodatkowo na dole wykonano most tytanium hygienic bridge oparty na 4 implantach.

Szczegóły rozwiązania:

  • liczba implantów: 10
  • Rodzaj pracy: most jednoczęściowy łuku górnego na implantach, titanium hygienic bridge na 4 implantach łuku dolnego
  • Szczegóły oferty: implantologia