Pacjenci z dobrą i bardzo dobrą bazą kostną

Pacjenci z dobrą i bardzo dobrą bazą kostną

W tym dziale zamieściliśmy kilka przykładowych sytuacji, w których zabieg implantacji ma charakter rutynowy. Implanty mogą być wszczepione zarówno pojedynczo, jak i mnogo. Warunkiem długotrwałego użytkowania uzupełnienia protetycznego wykonanego na implantach jest nie łączenie zębów własnych i implantów mostami. Takie połączenie grozi utratą osteointegracji implantu dlatego, że ząb zawsze zachowuje ruchomość w zębodole i zawsze będzie “wyłamywać” implant.

Szczegóły rozwiązania:

  • Szczegóły oferty:  implantologia, implantoprotetyka