Całościowa odbudowa implantoprotetyczna górnego i dolnego łuku  oparta na 12 implantach

Całościowa odbudowa implantoprotetyczna górnego i dolnego łuku  oparta na 12 implantach

Plan leczenia: sanacja jamy ustnej, wszczepienie implantów, odbudowa implantoprotetyczna   

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów: 6 implantów w łuku górnym; 6 implantów w łuku dolnym;
  • Rodzaj pracy: mosty góra i dół licowane materiałem hybrydowym przeznaczonym dla bruksistów
  • Szczegóły oferty: implantologia