Asklepios bar łuku górnego – proteza na podbudowie tytanowej mocowana na indywidualnej belce tytanowej opartej na 3. implantach w trudnych warunkach kostnych

Asklepios bar łuku górnego – proteza na podbudowie tytanowej mocowana na indywidualnej belce tytanowej opartej na 3. implantach w trudnych warunkach kostnych

Plan leczenia: wszczepienie implantów łuku górnego w oparciu o szablon implantologiczny ASKLEPIOSquide, implantoprotetyka 

Szczegóły rozwiązania:

  • Liczba implantów: 3 implanty w łuku górnym
  • Rodzaj pracy: Asklepios bar łuku górnego – proteza na podbudowie tytanowej mocowana na indywidualnej belce tytanowej opartej na implantach w trudnych warunkach kostnych
  • Szczegóły oferty: implantologia, implantoprotetyka