Protetyka

Stałe uzupełnienia protetyczne to przede wszystkim mosty i korony metalowo-porcelanowe lub pełnoceramiczne wykonane z tlenku cyrkonu, w tym także wykonywane na implantach. W naszej pracy najważniejszym aspektem przy projektowaniu i wykonywaniu prac protetycznych jest zapewnienie maksymalnej użyteczności wykonywanego uzupełnienia przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszego efektu estetycznego wykonywanej pracy. Dbamy o to, aby Pacjent poddając się leczeniu u nas miał pewność, że otrzyma kompleksowe i ostateczne rozwiązanie, które umożliwi mu użytkowanie wykonanych prac protetycznych przed długie lata.

W naszym Centrum wykonujemy prace protetyczne wszystkich typów:

- mosty metalowo-porcelanowe
- mosty pełnoceramiczne
- korony metalowo-porcelanowe
- korony pełnoceramiczne
- licówki pełnoceramiczne CAD/CAM / skaleniowe
- inlay/onlay kompozytowy
- inlay/onlay pełnoceramiczny

Poniżej przedstawiamy przykładowe prace i efekty przeprowadzonego leczenia. Zapraszamy do umówienia się na konsultację protetyczną, na której przygotujemy plan leczenia i kosztorys.

metamorfozy

Sprawdź metamorfozy!