Prace na implantach

  • DSCN0529
  • DSCN0524
  • DSCN0525

Pacjent zgłosił się do naszego Centrum w celu odbudowy bezzębia łuku górnego. Zęby zostały utracone w młodym wieku w wyniku wypadku i przez wiele lat zastępowane były protezą akrylanową.

Stwierdzono deficyt kości uniemożliwiający natychmiastowe wszczepienie implantów. Zaproponowano wykonanie autoprzeszczepu z żuchwy w okolicę zębów 14 i 24 i wykonanie odbudowy ruchomej na 4 implantach.

Wykonano korony teleskopowe zintegrowane z łącznikami implantologicznymi oraz protezę na podbudowie żywicznej z koronami wtórnymi z materiału techno-med