Ultra nowoczesne wyposażenie gabinetów

       Nasze gabinety stomatologiczne wyposażone są w najnowcześniejsze fotele dentystycznych marki , które zapewnią komfort pacjentowi oraz efektywną pracę lekarzowi co wprost wpływa na jakość świadczonych usług. Fotele wyposażone są w końcówki stomatologiczne wyłącznie renomowanych firm W&H i NSK. Nieodłącznym elementem wyposażenia jest najnowocześniejszy aparat RTG z radiowizjografią w każdym gabinecie, który gwarantuje pacjentowi najniższą możliwą dawkę promieniowania oraz efektywną pomoc w diagnostyce i pełną kontrolę efektów leczenia. Jednocześnie podczas każdego zabiegu dzięki wykorzystaniu wysokorozdzielczej kamery wewnątrzustnej marki Kodak z funkcją wykrywania wczesnych zmian próchnicowych i wspomnianej radiowizjografii Pacjent może sam kontrolować na ekranie monitora postępy leczenia.

W gabinetach posiadamy także urządzenia wspomagające proces leczenia endodontycznego. Korzystamy z dokładnych endometrów Rypex 5 firmy VDW, narzędzi maszynowych i ręcznych do opracowywania kanałów korzeniowych renowowanych firm jak i urządzenia

BeeFill do termoplastycznego wypełniania kanałów korzeniowych. Stosując cały system w połączeniu ze stosowanymi lupami oraz mikroskopem zabiegowym oraz tomografem wiązki stożkowej możemy podjąć się wykonania leczenia kanałowego w trudnych, powikłanych przypadkach z zachowaniem wysokiej skuteczności utrzymania zęba leczonego.

Przy skomplikowanych zabiegach chirurgicznych, takich jak podniesienie dna zatoki szczękowej stosujemy piezoelektryczne urządzenie do cięcia kości. Mikrodrgające końcówki zapewniają dokładność niemożliwą do osiągnięcia tradycyjnymi instrumentami chirurgii kostnej. pozwala na selektywne cięcie tkanek twardych bez ryzyka uszkodzenia tkanek miękkich.  System chłodzenia  uniemożliwia przegrzanie tkanek oraz podwyższa widoczność śródoperacyjną.

W naszym Centrum przykładamy bardzo dużą uwagę do prawidłowej  i szczegółowo wykonanej procedury diagnostyki. Właśnie dlatego przy każdym fotelu znajduje się małoobrazkowy aparat RTG z radiowizjografią umożliwiający wykonanie zdjęć kontrolnych w trakcie leczenia bez konieczności opuszczania fotela przez Pacjenta.