metamorfozy

Odbudowa implantoprotetyczna łuku górnego w oparciu o 6 implantów i proteza szkieletowa drukowana 3D tytanowa łuku dolnego 
(plan leczenia:  wszczepienie implantów, wykonanie 6 łączników indywidualnych tytanowych, wykonanie mostu metalowo-porcelanowego na podbudowie drukowanej 3D oraz protezy szkieletowej drukowane 3D tytanowej uzupełniającej braki w łuku dolnym  )

« 1 z 5 »
 

Odbudowa implantoprotetyczna łuku górnego w oparciu o 6 implantów z mostem ze integrowanymi łącznikami
(plan leczenia:  podniesienie dna zatoki szczękowo-twarzowej po stronie prawej i lewej, wykonanie szablonu implantologicznego, wszczepienie 6 implantów, wykonanie zintegrowanego z łącznikami mostu protetycznego na podbudowie drukowanej 3D   )

Odbudowa implantoprotetyczna łuku dolnego oparta na 4 implantach z protezą wzmocnioną materiałem żywicznym 

Zdjęcia przedstawiają minimalnie inwazyjny zabieg implantologiczny wykonany w oparciu o szablon ASKLEPIOSguide, który minimalizuje czas rekonwalescencji po zabiegu i zwiększa dokładność. (plan leczenia:  wykonanie szablonu implantologicznego, wszczepienie 4 implantów, wykonanie tytanowych koron teleskopowych ze zintegrowanymi łącznikami oraz protezy ze wzmocnieniem z żywicy )

Odbudowa implantoprotetyczna łuku górnego w oparciu o 4 implantów z mostem hybrydowym hygienic titanium bridge 
(plan leczenia:  podniesienie dna zatoki szczękowo-twarzowej po stronie prawej i lewej,  wszczepienie 4 implantów, wykonanie tytanowych koron teleskopowych ze zintegrowanymi łącznikami oraz mostu hybrydowego hygienic titanium bridge wykonanego z na podbudowie z tytanu licowanego hybrydowym materiałem ceramiczno-kompozytowym   )

Całościowa odbudowa protetyczna łuku górnego w oparciu o zęby własne na podbudowie z tlenku cyrkonu
(plan leczenia:  odbudowa prawidłowej wysokości zgryzowej łuku górnego poprzez wykonanie koron na pobudowie z tlenku cyrkonu całego łuku górnego )

Całościowa odbudowa protetyczna łuku górnego i dolnego. W łuku górnym w oparciu o 8 implantów, w łuku dolnym o zęby własne
(plan leczenia:  ekstrakcja zębów łuku górnego, wszczepienie implantów, wykonanie mostu metalowo-porcelanowego w oparciu o łączniki indywidualne, w łuku dolnym wykonanie leczenia kanałowego zębów zakwalifikowanych oraz mostu metalowo-porcelanowego wraz z zasuwami frezowanymi CNC wraz z protezą szkieletową na zasuwach  )

Uzupełnienie braków łuków górnego i dolnego w oparciu o zęby własne w odcinku przednim łuku górnego oraz implanty i zęby własne w łuku dolnym. W odcinku przednim duża diastema w wyniku długotrwałego braku zęba sąsiedniego.
(plan leczenia:  wykonanie szablonów do implantacji 3D, wszczepienie 3 implantów, wykonanie mostu na podbudowie z tlenku cyrkonu z odbudową wyrostka zębodołowego,  wykonanie mostów przykręcanych na implantach i mostu 3 punktowego w odcinku bocznym na dole )

Odbudowa protetyczna jednego punktu na podbudowie z tlenku cyrkonu
(plan leczenia: odbudowa pojedynczego braku mostem jednobrzeżnym. Wykonano leczenie kanałowe filaru oraz most na podbudowie z tlenku cyrkonu)

Odbudowa protetyczna jedynki łuku górnego na implancie
(plan leczenia: wykonanie ekstrakcji wraz z odbudową kości wyrostka zębodołowego od strony przedsionka, wykonanie szablonu implantologinczego 3D, wykonanie implantacji, wykonanie odbudowy implantoprotetycznej cementowanej na tytanowym łączniku indywidualnym )

Całościowa odbudowa implantoprotetyczna górnego i dolnego łuku  oparta na 12 implantach
(plan leczenia: sanacja jamy ustnej, wszczepienie implantów, odbudowa implantoprotetyczna)

Proteza akrylanowa wzmacniana materiałem żywicznym na indywidualnej belce osadzona na 2 implantach
(plan leczenia:  wszczepienie implantów, wykonanie odbudowy protetyczne )

Most w odcinku przednim łuku górnego i odbudowa połowy łuku dolnego 
(plan leczenia:  nadanie prawidłowej relacji łuku górnego do dolnego poprzez wykonanie odbudowy protetycznej na podbudowie z chromokobaltu - ze względu na dużą rozpiętość odbudowy protetycznej - i przywrócenie nachodzenia zębów łuku górnego na zęby łuku dolnego )

Odbudowa protetyczna łuku górnego z zachowaniem diastemy
(plan leczenia:  odbudow przedniego odcinka na zębach własnych oraz odcinka bocznego na protezie za zasuwach. W porozumieniu z Pacjentem zdecydowano o pozostawieniu diastemy)

Całościowa odbudowa łuku górnego w oparciu w zęby własne
(plan leczenia: wykonanie leczenia zachowawczego, wykonanie niezbędnych leczeń kanałowych, odbudowa protetyczna wykonana na podbudowie z tlenku cyrkonu)

Całościowa odbudowa implantoprotetyczna górnego łuku  wraz z pełną odbudową protetyczną wyrostka zębodołowego wraz z odbudową bazy kostnej w oparciu o 6 implantów wszczepionych w odcinkach bocznych 
(plan leczenia: sanacja jamy ustnej, leczenia zachowawcze, przeszczep kości (wykonany w warunkach szpitalnych), wszczepienie implantów, odbudowa implantoprotetyczna wyrostka zębodołowego, odbudowa protetyczna łuku górnego)

Całościowa odbudowa protetyczna górnego łuku  wraz z odbudową wyrostka zębodołowego utracone w wyniku nowotworu. 
(plan leczenia: odbudowa protetyczna całego łuku)

Całościowa odbudowa obydwu łuków wykonana na zębach własnych w oparciu o protezy na teleskopach 
(plan leczenia: ekstrakcje zębów rozchwianych, wykonanie leczenia kanałowego filarów, odbudowa protetyczna całych łuków - protezy)

Całościowa odbudowa obydwu łuków wykonana na zębach własnych w oparciu o protezy na teleskopach 
(plan leczenia: ekstrakcje zębów rozchwianych, wykonanie leczenia kanałowego filarów, odbudowa protetyczna całych łuków - protezy)

Odbudowa jedynki po złamaniu w wyniku wypadku 
(plan leczenia: leczenie kanałowe, wykonanie indywidualnego wkładu koronowo-korzeniowego frezowanego, korona pełnoceramiczna )

Odbudowa implantoprotetyczna w odcinkach bocznych żuchwy
(plan leczenia: wszczepienie implantów, odbudowa implantoprotetyczna w oparciu o łączniki indywidualne mostami metalowo-porcelanowymi )

Odbudowa całego łuku górnego - praca kombinowana  
(plan leczenia: wszczepienie implantów odcinku przednim, leczenie kanałowe zębów filarowych, wykonanie mostów z zasuwami frezowanymi z protezą szkieletową frezowaną na zasuwach, mosty protetyczne )

Odbudowa protetyczna w odcinku przednim   
(plan leczenia: leczenie kanałowe, most pełnoceramiczny 3-punktowy )

Odbudowa całego łuku górnego  zębów startych w wyniku bruksizmu
(plan leczenia: leczenie kanałowe zębów zakwalifikowanych , ustabilizowanie zgryzu w prawidłowej wysokości z wykorzystaniem szyn, korony pełnoceramiczne  )

Odbudowa całego łuku górnego na zębach własnych 
(plan leczenia: leczenie kanałowe , most metalowo-porcelanowy z zasuwami frezowanymi z protezą szkieletową na zasuwach )

Odbudowa odcinka przedniego łuku górnego na zębach własnych 
(plan leczenia: leczenie kanałowe , most pełnoceramiczny  )

Kompleksowa odbudowa łuku górnego na koronach i mostach pełnoceramicznych  
(plan leczenia: leczenie kanałowe , korony i most pełnoceramiczny  )

IMPLANTOLOGIA - leczenie trudnych przypadków

1. Pacjenci ze szczątkową bazą kostną

Pacjent zgłosił się do nas w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Użytkował wcześniej kilkanaście lat protezę akrylanową, w wyniku czego baza kostna przez brak stymulacji zanikła. Na zdjęciu nr 1 i  nr 2 widać przekrój przez wyrostki. Zaznaczona na zdjęciu baza kostna jest znikoma i nie pozwala na wykonanie implantacji.  Wykonano autoprzeszczep tkanki kostnej z piszczeli Pacjenta i odbudowano bazę kostną poprzez podniesienie dna zatok szczękowych. Na zdjęciu nr 3 widoczny jest ten sam przekrój co na zdjęciu nr 1 po wykonanym zabiegu. Na zdjęciu nr 4 przedstawiony jest tomogram po wykonany zabiegu. Po ok. 6 miesiącach w odbudowaną bazę kostną, która w tym czasie zintegrowała się z bazą kostną Pacjenta wszczepiono 6 implantów, które stanowią podstawę stałęj odbudowy protetycznej.

W tym przypadku zdecydowano o wykonaniu odbudowy protetycznej w postaci frezowanego mostu okrężnego 16-26 , który stanowić będzie stałe uzupełnienie protetyczne.

2. Pacjenci z minimalną bazą kostną

Pacjent zgłosił się do nas w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Użytkował wcześniej kilkanaście lat protezę akrylanową, w wyniku czego baza kostna przez brak stymulacji zanikła. Na zdjęciu nr 1 i  nr 2 widać przekrój przez wyrostki. Widoczny jest zanik kostny zwłaszcza w okolicy dwójek i trójek oraz znaczne obniżenie dna zatoki szczękowej. Pacjent zdecydował od razu, ze względów finansowych o wykonaniu odbudowy ruchomej w postaci protezy akrylanowej na teleskopach w oparciu o implanty. W związku z tym konieczne było wykonanie jedynie autoprzeszczepu w obrębie jamy ustnej bazy kostnej w celu zwiększenia objętości (w szczególności szerokości) wyrostka, tak aby możliwe było wszczepienie 4 implantów.   Na zdjęciu nr 1 i nr 2 widoczna jest baza kostna na tomogramie. Na zdjęciu nr 3 widoczny jest przeszczepiona baz kostna ze śrubami mocującymi. Po ok. 6 miesiącach wykonano zabieg implantacyjny, a po kolejnych 3 miesiącach wykonano odbudowę protetyczną. Na zdjęciu nr 4 widać zdjęcie RTG na którym widoczne są wszczepione implanty oraz korony pierwotne teleskopowe. Na zdjęciu nr 5 widoczny jest efekt końcowy wykonanej pracy.

W tym przypadku zdecydowano o wykonaniu odbudowy protetycznej w postaci protezy na teleskopach na 4 implantach, stanowiącą ruchome uzupełnienie.

3. Pacjenci ze średnią bazą kostną

Przedstawiamy 2 realizowane leczenia.

Pierwsza Pacjentka zgłosiła się w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Nie użytkowała wcześniej protezy.  Na zdjęciu nr 1 widać przekrój przez wyrostek z grubością wymagającą wykonania podniesienia dna zatoki szczękowej, tak aby wprowadzony implant mógł w całości znajdować się w kości. W naszej praktyce przyjmujemy, że zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej może być wykonany równocześnie z wprowadzeniem implantów w przypadku gdy grubość wyrostka wynosi min. 6 mm. W tym przypadku tak było w związku z czym wykonano zabieg obustronnego podniesienia dna zatok szczękowych z jednoczesnym wprowadzeniem 4 implantów. Na zdjęciu nr 2 widać zdjęcie RTG z widocznym materiałem kościozastępczym i 4 wszczepionymi implantami. Na zdjęciu nr 3 widać zdjęcie RTG z zainstalowanymi uzupełnieniami protetycznymi.

Druga Pacjentka zgłosiła się z powodu dolegliwości w okolicy zęba 26. Tomogram wykazał zęby 26 i 24 z obszernymi zmianami okołowierzchołkowymi i zmianą odczynową w zatoce szczękowej. Z racji tego, że zęby te były już leczone kanałowo a zmiany były bardzo obszerne stwierdzono, że niemożliwe jest skuteczne wykonanie resekcji korzeni i zachowanie zębów. Zdecydowano o ekstrakcji zębów, wyłuszczeniu zmian okw., uzupełnieniu braków materiałem kościozastępczym i wykonaniu implantacji po 3 miesiącach od ekstrakcji. Na zdjęciu nr 4 widać stan początkowy. Na zdjęciu nr 5 stan po wykonaniu zabiegu augmentacji kości materiałem kościozastępczym a na zdjeciu nr 6 wszczepione implanty.

W obydwu wypadkach wykonano stałą odbudowę protetyczną w postaci mostów metalowo-porcelanowych.

4. Pacjenci z dobrą i bardzo dobrą bazą kostną

W tym dziale zemieściliśmy kilka przykładowych sytuacji, w których zabieg implantacji ma charakter rutynowy. Implanty mogą być wszczepione zarówno pojedynczo, jak i mnogo. Warunkiem długotrwałego użytkowania uzupełnienia protetycznego wykonanego na implantach jest nie łączenie zębów własnych i implantów mostami. Takie połączenie grozi utratą osteointegracji implantu dlatego, że ząb zawsze zachowuje ruchomość w zębodole i zawsze będzie "wyłamywać" implant.