Laboratorium Badawczo – Rozwojowe

W roku 2013, w ramach realizacji projektu rozbudowy oferty firmy wspartego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa uruchomiliśmy Laboratorium Badawczo - Rozwojowe funkcjonujące w ramach struktury spółki. Laboratorium opiera się na infrastrukturze dostępnej w naszym Centrum. Nowoczesny sprzęt i wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie badawczo-naukowe pozwoliły na wprowadzenie szeregu nowych i ulepszonych rozwiązań stosowanych w naszym Centrum zarówno w zakresie produkcji uzupełnień protetycznych jak i samej procedury rejestracji zwarcia i wykorzystania danych pozyskiwanych z tomografii wiązki stożkowej do późniejszego planowania i wykonywania procedur medycznych. Dużo uwagi poświęcamy także na wdrożenie do codziennej praktyki stomatologicznej cyfrowych wycisków, nie tylko do prostych koron i nakładów, ale także do uzupełnień ruchomych i stałych, w tym na wielu implantach.

Codzienne problemy, na które napotykamy w naszej pracy pozwoliło na sformułowanie problemów badawczych, które we współpracy z Politechniką Śląską staramy się badać i rozwiązywać łącząc wiedzę praktyczną z teoretyczną z pogranicza stomatologii, medycyny estetycznej i inżynierii stomatologicznej. Wspólna praca zaowocowała opracowaniem jak dotąd 4 zgłoszeń patentowych z obszaru inżynierii stomatologicznej i wielu artykułów publikowanych zarówno w czasopismach stomatologicznych jak i tych zajmujących się inżynierią materiałową i komputerowym wspomaganiem projektowania oraz inżynierią stomatologiczną oraz wdrożeniem do codziennej pracy naszego Centrum Frezowania i Zespołu Gabinetów wielu udoskonalonych rozwiązań.

innowacjeZespół w skład którego wchodzili m.in. dr inż Lech Dobrzański, dr inż Anna Achtelik- Franczak i prof. Leszek Dobrzański  został nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Fundację Haller Pro Inventio dyplomem i tytułem Ambasadora Innowacji na XXIII Giełdzie Wynalazków. Jest to nagroda przyznawana zespołom badawczym, które otrzymały nagrody na targach wynalazków na całym Świecie. My otrzymaliśmy m.in.  Medale na targach w: Seulu (Korea), Bangkoku (Tajlandia), Foz do Iguacu (Brazylia) za opatentowane przez nas nowe materiały stomatologiczne, które w najbliższym czasie będziemy wdrażać do codziennego użytku.

dyplomy

KORZYŚCI DLA PACJENTA Z NASZEJ PRACY ROZWOJOWEJ:

- KONIEC MAS WYCISKOWYCH
możliwość wykorzystania dokładniejszych metod pobierania warunków zgryzowych do realizacji wszystkich rodzajów prac (w tym mnogich na implantach i ruchomych w tym z elementami precyzyjnymi)
- WYDŁUŻENIE OKRESU UŻYTKOWANIA UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH
wzrost dokładności wykonywanych uzupełnień protetycznych dzięki stosowaniu nowoczesnych metod obrazowania i projektowania a przez to wydłużenie okresu ich użytkowania
- BEZPIECZEŃSTWO
pewność wykorzystania tylko obiektywnie zweryfikowanych materiałów z których wytwarzane są uzupełnienia protetyczne
- DOKŁADNE I NIERUCHOME UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE W TRUDNYCH PRZYPADKACH
możliwość projektowania i wykonywania skomplikowanych, niemożliwych do wykonania metodami tradycyjnymi, uzupełnień protetycznych wykorzystujących zaawansowane elementy precyzyjne - dokładne i nieruchome uzupełnienia protetyczne w trudnych przypadkach
- PEWNOŚĆ SERWISOWANIA I UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH
możliwość odtworzenia każdego elementu z pracy protetycznej także po wielu latach

WYBRANE PRACE BADAWCZO-NAUKOWE wykonane w ramach pracy naszego Laboratorium: