implanty w trudnych przypadkach – opis przykładowych planów leczenia

W naszym Centrum podejmujemy się leczenia implantologicznego u Pacjentów, którzy zostali zdyskwalifikowani do takiego leczenia w innych gabinetach. Oczywiście Pacjent, który ma trudne warunki kostne (zwłaszcza uznane przez Lekarza Dentystę za niewystarczające)  wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur medycznych, aby była możliwość wszczepienia implantów. Przedstawione poniżej informacje w całości opierają się o plany leczenia realizowane w naszym Centrum przez stały Zespół pod kierownictwem prof. Piotra Malary.

KTO MOŻE MIEĆ WSZCZEPIONE IMPLANTY?

Podstawą prawidłowego zaplanowania i wykonania leczenia implantologicznego w trudnych przypadkach jest wykonanie pełnej diagnostyki 3D i ocena warunków kostnych. Zasadniczo możemy wyróżnić 5 grup Pacjentów (w tym 3 pierwsze stanowią przypadki trudne):

1. Pacjenci ze szczątkową bazą kostną

opis czytaj tutaj

Pacjent zgłosił się do nas w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Użytkował wcześniej kilkanaście lat protezę akrylanową, w wyniku czego baza kostna przez brak stymulacji zanikła. Na zdjęciu nr 1 i  nr 2 widać przekrój przez wyrostki. Zaznaczona na zdjęciu baza kostna jest znikoma i nie pozwala na wykonanie implantacji.  Wykonano autoprzeszczep tkanki kostnej z piszczeli Pacjenta i odbudowano bazę kostną poprzez podniesienie dna zatok szczękowych. Na zdjęciu nr 3 widoczny jest ten sam przekrój co na zdjęciu nr 1 po wykonanym zabiegu. Na zdjęciu nr 4 przedstawiony jest tomogram po wykonany zabiegu. Po ok. 6 miesiącach w odbudowaną bazę kostną, która w tym czasie zintegrowała się z bazą kostną Pacjenta wszczepiono 6 implantów, które stanowią podstawę stałęj odbudowy protetycznej.

W tym przypadku zdecydowano o wykonaniu odbudowy protetycznej w postaci frezowanego mostu okrężnego 16-26 , który stanowić będzie stałe uzupełnienie protetyczne.

2. Pacjenci z minimalną bazą kostną

opis czytaj tutaj

Pacjent zgłosił się do nas w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Użytkował wcześniej kilkanaście lat protezę akrylanową, w wyniku czego baza kostna przez brak stymulacji zanikła. Na zdjęciu nr 1 i  nr 2 widać przekrój przez wyrostki. Widoczny jest zanik kostny zwłaszcza w okolicy dwójek i trójek oraz znaczne obniżenie dna zatoki szczękowej. Pacjent zdecydował od razu, ze względów finansowych o wykonaniu odbudowy ruchomej w postaci protezy akrylanowej na teleskopach w oparciu o implanty. W związku z tym konieczne było wykonanie jedynie autoprzeszczepu w obrębie jamy ustnej bazy kostnej w celu zwiększenia objętości (w szczególności szerokości) wyrostka, tak aby możliwe było wszczepienie 4 implantów.   Na zdjęciu nr 1 i nr 2 widoczna jest baza kostna na tomogramie. Na zdjęciu nr 3 widoczny jest przeszczepiona baz kostna ze śrubami mocującymi. Po ok. 6 miesiącach wykonano zabieg implantacyjny, a po kolejnych 3 miesiącach wykonano odbudowę protetyczną. Na zdjęciu nr 4 widać zdjęcie RTG na którym widoczne są wszczepione implanty oraz korony pierwotne teleskopowe. Na zdjęciu nr 5 widoczny jest efekt końcowy wykonanej pracy.

W tym przypadku zdecydowano o wykonaniu odbudowy protetycznej w postaci protezy na teleskopach na 4 implantach, stanowiącą ruchome uzupełnienie.

3. Pacjenci ze średnią bazą kostną

opis czytaj tutaj

Przedstawiamy 2 realizowane leczenia.

Pierwsza Pacjentka zgłosiła się w celu wykonania nowej odbudowy protetycznej. Nie użytkowała wcześniej protezy.  Na zdjęciu nr 1 widać przekrój przez wyrostek z grubością wymagającą wykonania podniesienia dna zatoki szczękowej, tak aby wprowadzony implant mógł w całości znajdować się w kości. W naszej praktyce przyjmujemy, że zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej może być wykonany równocześnie z wprowadzeniem implantów w przypadku gdy grubość wyrostka wynosi min. 6 mm. W tym przypadku tak było w związku z czym wykonano zabieg obustronnego podniesienia dna zatok szczękowych z jednoczesnym wprowadzeniem 4 implantów. Na zdjęciu nr 2 widać zdjęcie RTG z widocznym materiałem kościozastępczym i 4 wszczepionymi implantami. Na zdjęciu nr 3 widać zdjęcie RTG z zainstalowanymi uzupełnieniami protetycznymi.

Druga Pacjentka zgłosiła się z powodu dolegliwości w okolicy zęba 26. Tomogram wykazał zęby 26 i 24 z obszernymi zmianami okołowierzchołkowymi i zmianą odczynową w zatoce szczękowej. Z racji tego, że zęby te były już leczone kanałowo a zmiany były bardzo obszerne stwierdzono, że niemożliwe jest skuteczne wykonanie resekcji korzeni i zachowanie zębów. Zdecydowano o ekstrakcji zębów, wyłuszczeniu zmian okw., uzupełnieniu braków materiałem kościozastępczym i wykonaniu implantacji po 3 miesiącach od ekstrakcji. Na zdjęciu nr 4 widać stan początkowy. Na zdjęciu nr 5 stan po wykonaniu zabiegu augmentacji kości materiałem kościozastępczym a na zdjeciu nr 6 wszczepione implanty.

W obydwu wypadkach wykonano stałą odbudowę protetyczną w postaci mostów metalowo-porcelanowych.

4. Pacjenci z dobrą i bardzo dobrą bazą kostną

opis czytaj tutaj

W tym dziale zemieściliśmy kilka przykładowych sytuacji, w których zabieg implantacji ma charakter rutynowy. Implanty mogą być wszczepione zarówno pojedynczo, jak i mnogo. Warunkiem długotrwałego użytkowania uzupełnienia protetycznego wykonanego na implantach jest nie łączenie zębów własnych i implantów mostami. Takie połączenie grozi utratą osteointegracji implantu dlatego, że ząb zawsze zachowuje ruchomość w zębodole i zawsze będzie "wyłamywać" implant.

więcej naszych prac można zobaczyć tutaj

 

...

Jaki plan leczenia możemy zaproponować?

Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie niezbędne jest wykonanie aktualnego badania tomograficznego CBCT na podstawie którego dokonujemy weryfikacji warunków kostnych i przygotowujemy plan leczenia w który może obejmować następujące elementy:

  1. odbudowę bazy kostnej z wykorzystaniem materiału kościozastępczego
  2. podniesienie dna zatoki szczękowej, także z jednoczesnym wszczepieniem implantów
  3. odbudowę bazy kostnej w wybranym obszarze poprzez przeszczep kości własnej Pacjenta w obrębie jamy ustnej
  4. odbudowę bazy kostnej w wybranym obszarze przeszczep kości własnej z piszczeli lub talerza biodrowego
  5. wszczepienie implantów
  6. odbudowę implantoprotetyczną ruchomą lub stałą.

W przypadkach wyjątkowo skomplikowanych uwzględnić należy dodatkowy czas niezbędny na przeprowadzenie poszczególnych zabiegów i odstępy czasowe pomiędzy nimi. Przeprowadzone procedury pozwalają jednak na uniknięcie stosowania tradycyjnych protez akrylanowych lub szkieletowych przez Pacjentów, którzy w innych okolicznościach są na to skazani.

Jeśli usunąłeś zęby wiele lat temu lub wokół niedawno usuniętych zębów znajdowały się zmiany zapalne konieczne będzie z pewnością wykonanie dodatkowych procedur. W naszym Centrum zawsze staramy się łączyć poszczególne procedury tak aby zabiegów było jak najmniej a całe leczenia trwało jak najkrócej. Nasze bogate doświadczenie pozwala na zaproponowanie optymalnego planu leczenia. Zapraszamy do umówienia się na konsultację implantologiczną!

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ KONSULTACYJNĄ!

Zapraszamy do umówienia się na konsultację implantologiczną. W trakcie takiej wizyty wykonujemy tomogram TK 3D i przygotowujemy wstępny plan leczenia wraz z wyceną. Napisz maila lub zadzwoń - kontakt znajdziesz tutaj!