Endodoncja mikroskopowa

Kiedy należy wykonać leczenie endodontyczne

Leczenie endodontyczne (kanałowe) musi zostać przeprowadzone najczęściej w przypadku, gdy występują dolegliwości bólowe. Może się jednak zdarzyć, że wymienione poniżej dolegliwości występują w dużych odstępach czasu i nie mają dużej intensywności, dlatego też wszystkie bolesne odczucia utrzymujące się przez dłuższy czas pochodzące z obszaru jamy ustnej powinny zostać sprawdzone.

Rozwiń, aby przekonać się kiedy należy potwierdzić konieczność wykonania leczenia kanałowego:

-1-

Jeśli  odczuwasz następujące dolegliwości:
- ból samoistny ciągły pojawiający się zwłaszcza w nocy
- dolegliwości bólowe pojawiające się przy nagryzaniu
- dolegliwości bólowe pojawiające się po spożyciu gorących pokarmów i napoi łagodzone przez zimne

powinieneś jak najszybciej skontaktować się z lekarzem dentystą w celu przeprowadzenia diagnostyki.

-2-

Przeprowadzenie leczenia endodontycznego może być także konieczne mimo braku występowania dolegliwości bólowych w przypadku, gdy wcześniejsze nieprawidłowe leczenia endodontyczne spowodowało wystąpienie zmiany okołowierzchołkowej w tkance kostnej. Pozostawienie źródła wystąpienia zmiany okołwierzchołkowej może spowodować dalsze powikłania, które doprowadzić mogą do konieczności usunięcia zęba i poważnych problemów z  zastosowaniem uzupełnienia protetycznego. Z tych powodów, aby zachować zęba w jamie ustnej konieczne jest wykonanie ponownego leczenie endodontycznego jak najszybciej od momentu stwierdzenia wystąpienia zmiany okołowierzchołkowej.

-3-

Ponowne leczenie endodontyczne (kanałowe) może być także konieczne w przypadku odbudowy protetycznej w oparciu o ząb poddany wcześniej nieprawidłowemu leczeniu endodontycznemu, gdy na zdjęciu RTG stwierdzone zostanie niedopełnienie materiałem wypełniającym któregoś z kanałów. Dopiero prawidłowo przeleczony endodontycznie ząb może stanowić trwałą i pewną podporę uzupełnienia protetycznego.