Cennik

Przeprowadzamy każdy rodzaj leczenia implantologicznego i implantprotetycznego, w tym kompleksowe leczenie związane z przygotowaniem kości do implantacji (zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej, augmentacji kości, w tym także autoprzeszczepy w obrębie jamy ustnej) oraz samych implantacji – w tym mnogich odbudowujących całkowite bezzębie. Posiadamy pełne zaplecze sprzętowe (w tym tomograf CBCT)  i doświadczony – wykwalifikowany personel oraz wieloletnie doświadczenie w realizowaniu skomplikowanych planów leczenia. Dodatkowo posiadamy własne w pełni cyfrowe laboratorium protetyczne realizujące odbudowy protetyczne w terminach dostosowanych do potrzeb Pacjentów. Czytaj więcej…

Implanty

Wszczepienie implantu - część chirurgiczna

* Implant MINI  – 2700 zł
(do podstawowych prac ruchomych)

* Implant typu PRESTIGE  – 3000
(do skomplikowanych prac ruchomych oraz prac stałych)

* Implant typu PLATINIUM4000 zł
(do estetycznych prac stałych )

Cyfrowe projektowanie zabiegu implantacji

* cyfrowy projekt zabiegu wraz z wykonaniem szablonu implantologicznego dla pojedynczej implantacji – 350 zł

* cyfrowy projekt zabiegu wraz z wykonaniem szablonu implantologicznego dla zabiegu implantacji 4 implantów – 1400 zł

* cyfrowy projekt zabiegu wraz z wykonaniem szablonu implantologicznego dla zabiegu implantacji 4 implantów – 2100 zł

Wykonanie wycisku 3D bez mas wyciskowych

Jeśli nie chcesz, aby twoja praca protetyczna była wykonywana z użyciem mas wyciskowych proponujemy wykonanie wycisku 3D. Wykonujemy zarówno pojedyncze punkty jak i całe mosty okrężne całkowicie cyfrowo jako jedyni na Śląsku!

cena ustala indywidualnie w zależności od rozległości pracy protetycznej

Pojedyncze odbudowy implantoprotetyczne

POJEDYNCZE ODBUDOWY IMPLANTOPROTETYCZNE (wykonujemy w najnowocześniejszej technologii CAD/CAM):

*  Indywidualne śruby gojące wraz z kontrolą RTG – 300 zł za każdy implant

* Korona metalowo-porcelanowa cementowana wraz z indywidualnym łącznikiem tytanowymCAD/CAM  1. punkt  – 2500 zł

* Korona metalowo-porcelanowa przykręcana ze zintegrowanym łącznikiem CAD/CAM  1. punkt  – 3000 zł

* Korona pełnoceramiczna cementowana wraz z łącznikiem tytanowym CAD/CAM 1. punkt  – 3500 zł

* Korona pełnoceramiczna przykręcana ze zintegrowanym łącznikiem CAD/CAM  1. punkt  – 4000 zł

Natychmiastowe odbudowy implantoprotetyczne

NATYCHMIASTOWE ODBUDOWY IMPLANTOPROTETYCZNE (wykonujemy w najnowocześniejszej technologii CAD/CAM):

*  Wszczepienie implantu z natychmiastową odbudową protetyczną – cena za punkt – 7500
*  Wszczepienie 6 implantów z natychmiastową stałą odbudową protetyczną – cena za całość – 49 000 zł 

 

Ruchome odbudowy implantoprotetyczne całego łuku

RUCHOME ODBUDOWY IMPLANTOPROTETYCZNE (wykonujemy w najnowocześniejszej technologii CAD/CAM) -część protetyczna:

*  Indywidualne śruby gojące wraz z kontrolą RTG – 250 zł za każdy implant

* Odbudowa bezzębia na 4 mini-implantach z protezą akrylanową typu STANDARD wraz z implantami – 9 900 zł
* Odbudowa bezzębia na indywidualnej belce tytanowej z protezą akrylanową typu STANDARD6 500 zł
* Odbudowa bezzębia na indywidualnej belce tytanowej z wzmocnioną protezą akrylanową typu PRESTIGE 10 000 zł
* Odbudowa bezzębia na teleskopach tytanowych ze wzmocnioną protezą akrylanową typu PRESTIGE  – 14 000 zł
* Odbudowa bezzębia na teleskopach tytanowych z odbudową wyrostka w oparciu o wzmocnioną protezę na 6 implantach z zębami typu PLATINIUM  –  20 000 zł

Stałe odbudowy implantoprotetyczne

STAŁE ODBUDOWY IMPLANTOPROTETYCZNE (wykonujemy w najnowocześniejszej technologii CAD/CAM) – część protetyczna:

*  Indywidualne śruby gojące wraz z kontrolą RTG – 300 zł za każdy implant

* Most metalowo-porcelanowy 3-punktowy na 2 łącznikach tytanowych wersja PRESTIGE6200 zł

* Most pełnoceramiczny przykręcany 3-punktowy z łącznikami tytanowymi wersja PLATINIUM 9800 zł

* titanium hygienic bridge na 4 implantach – okrężny most tytanowy z możliwością zachowania idealnej higieny – typ EXCELLENT 22 000 zł
* most okrężny  przykręcany na 4 implantach  –  typ  PRESTIGE 19 800 zł
* most okrężny przykręcany na 6 implantach   – typ  PRESTIGE  – 25 800 zł
* Odbudowa stała bezzębia w oparciu o podbudowę z tlenku cyrkonu – typ PLATINIUM 34 800 zł
* Odbudowa stała bezzębia typu PLATINIUM + – z odbudową wyrostka w przypadku znacznych zaników kostnych w przednim odcinku – 45 000 zł

Przed implantami

Konsultacja implantologiczna wraz z niezbędnym zdjęciem RTG 3D  –  350 zł 

Podniesienie dna zatoki szczękowej – 4500 zł

Ustalenie planu leczenia implantologicznego – bezpłatnie

Przypominamy, że wybór konkretnego rozwiązania wymaga weryfikacji warunków kostnych przez lekarza implantologa w trakcie konsultacji implantologicznej. Posiadamy duże doświadczenie w skomplikowanych, całościowych odbudowach i z pewnością możemy zaproponować rozwiązanie dostosowane do każdych warunków panujących w jamie ustnej. Zapraszamy na konsultacje!