Bezpieczeństwo Pacjenta

W naszej klinice na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów oraz członków naszego Zespołu. W tym celu od samego początku istnienia kliniki wdrożyliśmy restrykcyjne normy zachowania czystości pomieszczeń i sterylności narzędzi oraz urządzeń stosowanych przy leczeniu każdego z naszych Pacjentów. Każdy nasz Pacjent może liczyć na stosowanie jednorazowych osłon i elementów urządzeń tam gdzie jest to możliwe oraz na sterylizowane narzędzia zamknięte w jednorazowe pakiety, otwierane zawsze w jego obecności. Stosujemy wyłącznie płyny dezynfekcyjne sprawdzonych marek gwarantujące eliminację wszystkich drobnoustrojów. Posiadamy także autoklawy renomowanych marek.

Fotele dentystyczne po każdym Pacjencie są starannie czyszczone z wykorzystaniem płynów dezynfekcyjnych a elementy, z którymi Pacjenci mają kontakt są zawsze przykryte jednorazowymi osłonami. Każda przerwa pomiędzy wizytami Pacjentów jest wykorzystana do przygotowania gabinetu.

Nasza klinika korzysta z osłony antybakteryjnej w postaci ozonatora, który w optymalny sposób zapewnia czystość naszych pomieszczeń, zapewniając aseptykę w trakcie każdego zabiegu.

W naszym Centrum posiadamy system filtrowania powietrza, wentylacji oraz klimatyzacji gwarantujące zachowanie najwyższych standardów czystości powietrza.

Nasz Zespół korzysta z jednorazowych rękawiczek, czepków, fartuchów dbając także o swoje bezpieczeństwo.

Nasze Centrum ma także wdrożony własny system zachowania jakości, który gwarantuje bieżący nadzór nad zachowaniem wysokich standardów.

Dzięki temu Pacjent ma pewność, że jest w dobrych rękach a jego zdrowie nie jest zagrożone.

 

W związku z pandemią COVID-19 do odwołania wdrożyliśmy następujące dodatkowe środki ostrożności:

1. Personel Centrum korzysta ze środków ochrony indywidualnej jednorazowo dla każdego Pacjenta

2. Wydłużyliśmy czas niezbędny na przyjęcie każdego Pacjenta, tak aby możliwe było przeprowadzenie pełnej dezynfekcji całego gabinetu włącznie z dezynfekcją powietrza.

3. Korzystamy z urządzeń eliminujących wytwarzany przez urządzenia stomatologiczne aerozol

4. Prowadzimy szczegółowy wywiad i diagnostykę przesiewową każdego Pacjenta

5. Przeprowadzamy pełną dezynfekcję wszystkich powierzchni w gabinecie po każdym Pacjencie.

6. Zmieniliśmy organizację pracy tak, aby ograniczyć liczbę przebywających w całej klinice Pacjentów do 1 osoby w jednym czasie

7. Stosujemy koferdam do każdej procedury, która to umożliwia