Projekt unijny

ue_logo

Centrum Medycyny i Stomatologii SOBIESKI s.c. zrealizowało projekt o nazwie „CODIDENT Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja usług stomatologicznych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu wykonywania prac protetycznych i innowacyjnego systemu diagnostyki stomatologicznej” . współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

wartość projektu: 540 000 zł / wartość dofinansowania: 300 000 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się
na stronie www.rpo.slaskie.pl