Asklepios bar łuku dolnego i korony teleskopowe w łuku górnym