prof. nzw. dr hab. n. med. Piotr MALARA

Nasz Zespół: Joanna Dobrzańska Lech Dobrzański Piotr Malara Barbara Wacławska Asystentki Stomatologiczne Technicy Stomatologiczni

  • malara_m_3
  • malara_m_2
  • malara_m_4
  • malara_m_1

prof. nzw. dr hab. n. med. Piotr Malara

Lekarz Stomatolog, Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, Implantolog,  Periodontolog

Obszar zainteresowań zawodowych:

– zaawansowana implantologia i chirurgia stomatologiczna,
w tym zabiegi:
* mnogie implantacje pod odbudowy protetyczne całych łuków;
* implantacje (w tym mnogie) połączone z zabiegiem podnoszenia dna zatoki szczękowej;
* implantacje (w tym mnogie) połączone z augmentacją kości;
* implantacje pojedyncze pod korony protetyczne;
* implantacje z natychmiastowym obciążeniem uzupełnieniem protetycznym CAD/CAM
* a także podstawowa implantologia – pojedyncze punkty;

– zaawansowana implantoprotetyka w tym przede wszystkim:
* stałe odbudowy protetyczne całych łuków zębów w oparciu o łączniki indywidualne CAD/CAM
* ruchome odbudowy protetyczne w oparciu precyzyjne elementy CAD/CAM

– zaawansowana chirurgia stomatologiczna i szczękowa
w tym zabiegi:
* podnoszenie dna zatoki szczękowej;
* augmentacje kości, w tym autoprzeszczepy;
* oraz ekstrakcje zębów zatrzymanych, resekcje korzeni, hemisekcje i inne

– periodontologia
w tym zabiegi:
* przeszczepy dziąseł;
* chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia;
* pokrywanie recesji dziąsłowych;

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej.  W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym.

Prof. Piotr Malara ukończył szkolenie podyplomowe w zakresie implantologii stomatologicznej organizowane przez Uniwersytet Warwick w Wielkiej Brytanii oraz General Implant Forum and Training pod kierunkiem naukowym prof. S. Hardinga, a także studia podyplomowe w dziedzinie medycyny estetycznej. Ukończył także z powodzeniem studia podyplomowe z zakresu implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem otrzymując tytuł Master of Oral Implantology) oraz  8-miesięczny staż w jednej z najlepszych kliniki periodontologicznych w Londynie pod kierunkiem Dra H. Algraffee i uzyskał brytyjski certyfikat kompetencji w zakresie leczenia chorób przyzębia.

Obecnie oprócz codziennej praktyki lekarskiej połączonej z wykonywaniem skomplikowanych zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej pełni także funkcję Profesora nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej, gdzie zajmuje się interdyscyplinarną dziedziną INŻYNIERIĄ STOMATOLOGICZNA, w ramach której zawiera się także nowoczesna protetyka.

Prof. Piotr Malara jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach z zakresu stomatologii, chirurgii i implantologii szczękowo-twarzowej oraz medycyny estetycznej oraz promotorem kilku doktorów nauk medycznych.