Implanty

Leczenie implantologiczne w naszym gabinecie wykonuje dr hab. n. med. Piotr Malara – specjalista chirugii szczękowo-twarzowej, który z powodzeniem wykonuje kompleksowe odbudowy implantologiczne, także na wielu implantach połączone z zabiegami algumentacji kości oraz podniesieniem dna zatoki szczękowo-twarzowej.

Dr hab. n. med. Piotr Malara w trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem). Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, uzyskał w roku 2001. Rozprawa dysertacyjna uzyskała wyróżnienie tejże Rady. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Jest autorem i współautorem ponad 60 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii środowiskowej, toksykologii i chirurgii.

Obecnie opróc  z codziennej praktyki lekarskiej połączonej z wykonywaniem skomplikowanych zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej pełni także funkcję Profesora nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej, gdzie zajmuje się interdyscyplinarną dziedziną inżynierią stomatologiczną, w ramach której zawiera się w szczególności nowoczesna protetyka.